سه شنبه 03 مرداد, 1396

شما اینجاهستید : ایستگاه زیتون
  

 

نشانی ایستگاهبخش شمالی پروژه - بلوار پاسداران
ابعاد ایستگاه 24/40*118متر           
 عمق ایستگاه از سطح زمین و تعداد طبقات20/17 متر         دو طبقه
روش اجراسازه نگهبان شمع سازه ای و پلاستیک و قالب و دیوار
فاصله تا ایستگاه قبلی753متر
فاصله تا ایستگاه بعدی793 متر
فاصله تا دستگاه حفر تونل (TBM)1071متر
وضعیت احداث دسترسی ایستگاه

 در حال اجرای دیوارهای شرقی  دسترسی شرقی با گرپ

درصد پیشرفت 83/87 درصد        
آخرین وضعیت ایستگاه

در حال اجرای دسترسی شرقی و هواکش ها